EurInSol Logo

Practische oplossingen voor
uw privacy en informatie

Home | Over

Over EurInSol

Over

EurInSol promoot al meer dan 10 jaar practische en pragmatische oplossingen voor informatieontsluiting en -beveiliging, privacy, en dergelijke.

We zijn een klein, ethisch bedrijf. De dagelijkse gang van zaken wordt door mij, Vince Willems, gedaan, indien nodig met behulp van andere mensen. Als je iemand wilt spreken, dan moet je bij mij zijn.

We proberen om ons bedrijf zoveel mogelijk op een ecologische en duurzame manier te draaien. Dit doen we onder andere door zoveel als mogelijk op afstand te werken en door zo min mogelijk materiaal te gebruiken bij onze activiteiten.

Privacy

EurInSol BV, gevestigd aan

Benedictuslaan 8 5343 NB OSS,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.eurinsol.eu

Benedictuslaan 8 5343 NB OSS +31 (0)630115252

Vince Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van EurInSol BV Hij is te bereiken via info@eurinsol.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

EurInSol BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EurInSol BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • computersystemen goed beveiligen en beschermen;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EurInSol BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 4 weken voor de ip-adres gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

EurInSol BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EurInSol BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EurInSol BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurinsol.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EurInSol BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EurInSol BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@eurinsol.eu

Contactgegevens

Benedictuslaan 8
5343 NB Oss

info@eurinsol.eu

Tel: +31 (0)630115252